Anunțuri recente

<< >>

S-a deschis apelul de selectie pentru masura 16–M16.4.a.1/3A ,, Lanțuri scurte”

Anunt de presa – lansare 06.07.2020-Lanturi scurte

Ghidul Solicitantului si anexele pentru accesarea masurii 16-M16.4.a.1/3A-”Lanturi scurte” variantele finale au fost postate pe pagina noastra, la secțiunea Ghiduri

Au fost postate pe pagina web http://galtinutulhaiducilor.ro/ghidul-solicitantului-leader-2014-2020/ Ghidul Solicitantului și anexele pentru accesarea măsurii M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”- Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea

Apelul de selectie pentru accesarea masurii 7-M7.5.a/6B ”Infrastructura turistica mica” se reia incepand cu data de 20.05.2020

Nr.  127  din 19.05.2020                                      NOTĂ privind reluarea apelului de selecție pentru accesarea Măsurii 7-M7.5. a/6B – ”Infrastructură turistică mică” – Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor   Ca urmare a suspendării temporare a

Apelul de selecție pentru accesarea Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte” se reia începând de mâine

Nr.  126  din 18.05.2020                                               NOTĂ           privind reluarea apelului de selecție pentru accesarea                   Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”   Ca

Nota AM PNDR privind realuarea activitatii GAL

Nota nr. 235393 din 14.05.2020 – reluare activitati GAL

SĂRBĂTORILE HAIDUCILOR 30-31 AUGUST ȘI 1 SEPTEMBRIE 2019 LA BĂILE FIGA

Au fost publicate Rapoartele de selecție pentru proiectele depuse la GAL pe măsurile ”Infrastructura turistica mica” si ”Investitii in activitati neagricole”

La sectiunea Ghiduri de pe pagina noastră web www.galtinutulhaiducilor.ro au fost publicate Rapoartele de selecție pentru următoarele măsuri:

Măsura 6-M6.2.a/6A ”Investiții în activități neagricole” – Raport de selecție suplimentar;

Măsura 7.5.a/6B ”Infrastructură turistică mică” – Raport de selecție intermediar.

GAL Ținutul Haiducilor anunta prelungirea sesiunilor de depunere pentru masurile 3-M3.1.a/3A ”Scheme de calitate” si 16-M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”

Anunt de presa – prelungire apel de selectie pentru masurile ”Scheme de calitate” si ”Lanturi scurte”

Anunt de presa privind erata pentru masura 7-M7.5.a/6B ”Infrastructura turistica mica” si prelungirea masurilor ”Scheme de calitate”, ”Lanturi scurte” si ”Infrastructura turistica mica”

Anunt de presa privind erata pentru masura 7-M7.5.a/6B ”Infrastructura turistica mica” si prelungirea masurilor ”Scheme de calitate”, ”Lanturi scurte” si ”Infrastructura turistica mica”

S-a deschis apelul de selecție pentru masura 3-M3.1.a/3A – ”Scheme de calitate”

Anunt de presa-Lansare ”Scheme de calitate”-18.06.2019

Au fost lansate spre consultare Ghidul Solicitantului și Anexele pentru masura 3-M3.1.a/3A – Scheme de calitate

Începând de astăzi, pe pagina noastră web, la secțiunea Ghiduri se pot consulta Ghidul Solicitantului și Anexele pentru accesarea măsurii 3-M3.1.a/3A ”Scheme de calitate”-Cerificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate. Apelul de selecție proiecte va fi lansat în perioada 18.06.2019-18.07.2019.

S-a deschis sesiunea de cereri de proiecte pe masurile 7-M7.5.a/6B si 16-M16.4.a.1/3A

Anunt de presa – lansare 10.06.2019 – apel de selectie masurile 7-M7.5.a_6B si 16-M16.4.a.1_3A

GAL Ținutul Haiducilor lansează o nouă sesiune de cereri de proiecte

Pentru luna iunie 2019, Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor a pregătit un nou apel de selecție proiecte. Măsurile pe care se va putea obține finanțare sunt 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte” și 7–M7.5.a/6B ”Infrastructură turistică mică”. Pe pagina noastră www.galtinutulhaiducilor.ro, la secțiunea ”Ghiduri” au fost postate spre consultare ghidurile și anexele aferente măsurilor sus-menționate. Sesiunea de cereri de proiecte va fi deschisă în perioada 10 iunie – 10 iulie 2019.

 

PLAN DE EVALUARE A IMPLEMENTARII SDL GAL TINUTUL HAIDUCILOR

Plan de evaluare a implementarii SDL

Rapoartele de selectie intermediare din 18.02.2019 devin Rapoarte de selecție finale din 25.02.2019

Nota 79 din 25.02.2019 privind Raportul intermediar de selectie nr.64 din 18.02.2019

Nota 80 din 25.02.2019 privind Raportul intermediar de selectie nr.65 din 18.02.2019