Anunțuri recente

<< >>

Se prelungeste sesiunea de depuneri proiecte pentru masurile: 16–M16.4.a.1/3A-EURI, 16–M16.4.a.1/3A -FEADR

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie-Lanturi scurte FEADR+Lanturi scurte EURI

Prelungire sesiune depuneri proiecte masurile: 16–M16.4.a.1/3A-EURI, 16–M16.4.a.1/3A -FEADR, 3-M3.1.a/3A

Anunt de presa -14.06.2024

Documentele consultative pentru accesarea măsurilor: 3-M3.1.a/3A, 16-M16.4.a.1/3A, 16-M16.7/6B au fost postate la secțiunea Ghiduri

La Secțiunea Ghiduri se află postate documentele consultative de accesare a măsurilor: 3-M3.1.a/3A ”Scheme de calitate”, 16-M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”, 16-M16.7/6B ”Strategie de branding”

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru masura M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” a fost prelungita

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie-M 16.4.a.1/3A-Lanturi scurte

Apelul de selectie pentru masura 16-M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”-fonduri EURI se prelungește

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie 16-M16.4.a.1/3A Lanturi scurte-fonduri EURI

Se prelungeste sesiunea de depuneri proiecte pentru masurile: 16–M16.4.a.1/3A-EURI, 16–M16.4.a.1/3A -FEADR

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie-Lanturi scurte FEADR+Lanturi scurte EURI

Prelungire sesiune depuneri proiecte masurile: 16–M16.4.a.1/3A-EURI, 16–M16.4.a.1/3A -FEADR, 3-M3.1.a/3A

Anunt de presa -14.06.2024

S-au deschis sesiunile de depunere pentru măsurile: 3-M3.1.a/3A, 16-M16.4.a.1/3A, 16-M16.7/6B

Anunt de presa – lansare 3-M3.1.a/3A, 16-M16.4.a.1/3A, 16-M16.7/6B

Documentele consultative pentru accesarea măsurilor: 3-M3.1.a/3A, 16-M16.4.a.1/3A, 16-M16.7/6B au fost postate la secțiunea Ghiduri

La Secțiunea Ghiduri se află postate documentele consultative de accesare a măsurilor: 3-M3.1.a/3A ”Scheme de calitate”, 16-M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”, 16-M16.7/6B ”Strategie de branding”

Sesiunea de depunere a proiectelor pentru masura M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” a fost prelungita

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie-M 16.4.a.1/3A-Lanturi scurte

Apelul de selectie pentru masura 16-M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”-fonduri EURI se prelungește

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie 16-M16.4.a.1/3A Lanturi scurte-fonduri EURI

COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului “ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2023-2027 A ASOCIAȚIEI PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR” Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER Sub-măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020                                                   
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
„Europa investește în zonele rurale!”
Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER
Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor
Decizia de finanțare: D19100000012360600183
Beneficiar: Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor
                                         

COMUNICAT DE PRESĂ – Beclean, 3 Ianuarie 2024
 

Finalizarea proiectului “ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2023-2027 A ASOCIAȚIEI PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR”
Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER
Sub-măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud în calitate de beneficiar al Deciziei de finanțare numărul D19100000012360600183 anunță finalizarea implementării proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),  Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală  (PNDR) 2014-2020, Sub-Măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”. Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiind implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă.  Obiectul deciziei de finanțare l-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-Măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR” pentru proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor” având ca Obiectiv general creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

Valoarea eligibilă totală a finanțării a fost de 25.229,91 EUR, echivalent a 124.875,43 LEI;

Proiectul s-a desfășurat în perioada 3 octombrie 2023 – 3 ianuarie 2024 si a avut următoarele  obiective specifice:

  • Informarea actorilor interesați de la nivel local (de la cetățeni la mediul privat, ONG și administrație publică) cu privire la programul LEADER;
  • Mobilizarea actorilor interesați de la nivel local să se implice în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală;
  • Asigurarea consultanței de specialitate în procesul elaborării Strategiei de dezvoltare locală, pentru a fi conformă cu cerințele măsurii 19.1 și cu cele mai bune practici în domeniu
  • Crearea unui cadru organizat pentru implicarea actorilor interesați de la nivel local în elaborarea strategiei – prin constituirea de grupuri de lucru la nivel de UAT;
  • Consultarea actorilor interesați de la nivel local asupra conținutului Strategiei și obținerea acordului lor asupra formei finale a acesteia;
  • Elaborarea unei Strategii de dezvoltare locală conformă cu cerințele măsurii 19.1și cu bunele practici în domeniu.

Pentru atingerea tuturor acestor obiective specifice, au avut loc următoarele activități:

  • S-au desfășurat în total 20 de acțiuni de animare, informare și consultare a teritoriului (câte una în fiecare UAT din teritoriul GAL ȚH) care au avut un rol cheie pentru mobilizarea partenerilor și implicarea lor în procesul elaborării strategiei, la care au participat 265 de actori locali interesați. Întâlnirile de animare au ajutat la crearea unei strategii de dezvoltare locală relevantă, inclusiv o diversitate de perspective și contribuții, asigurând astfel că planurile sunt în concordanță cu nevoile reale ale comunității;
  • Au fost organizate două întâlniri în UAT-urile reprezentative Căianu-Mic si Lechința, la care au participat 48 de persoane din domenii de activitate asemănătoare au avut ocazia să se consulte, să se informeze despre viitoarele oportunități de dezvoltare din teritoriul Ținutul Haiducilor;
  • Au fost organizate ulterior două întâlniri cu partenerii sub forma unor grupuri de lucru la care au participat în total 91 de persoane cu ajutorul cărora au fost cunoscute care sunt nevoile reale ale comunității, participanții având parte de discuții interactive, contribuind astfel la clarificarea obiectivelor strategice și identificarea priorităților cheie, asigurând alinierea strategiei cu nevoile comunității:Dezvoltarea formelor asociative, Promovarea și conservarea patrimoniului, Inovarea prin conceptul Smart Village, Dezvoltarea infrastructurii locale, Înființarea de START-UP-uri non-agricole, Consolidarea infrastructurii turistice, Schimb de bune practici și cooperare între comunități, Servicii sociale pentru populație, Promovarea integrării sociale.
  • A avut loc o întâlnire finală cu partenerii în data de 21 decembrie 2023, la care au participat 64 de membri din parteneriat în care s-a aprobat Strategia de Dezvoltare Locală 2023-2027, fiind prezentate și aprobate  prioritățile, obiectivele și intervențiile prevăzute în noua strategie.

Toate întâlnirile au fost adevărate platforme de discuție și consultare în cadrul cărora s-au identificat provocările și oportunitățile pentru fiecare comunitate în parte, astfel încât noua strategie să valorifice potențialul economic și turistic al regiunii, totodată incluzivă pentru copiii din grupurile vulnerabile și aparținătorilor acestora pentru o mai bună adaptare la condițiile de viață.

Totodată, s-a discutat despre tema unificatoare pentru SDL 2023-2027 care pornește de la o constatare realistă: Ținutul Haiducilor se confruntă cu o serie de provocări majore, care impun o strategie de reacție. SDL se va concentra pe dezvoltarea unei culturi comunitare inovativă si a unui mediu de lucru incluziv care inspiră și încurajează creativitatea, schimbarea și dezvoltarea personală a locuitorilor TH – o comunitate conectată la valorile tradiționale și care, în același timp, este deschisă la schimbare și inovație.

Este practic un apel la creativitate, învățare continuă și colaborare, cu accent pe construirea unui viitor mai bun și mai incluziv pentru toți locuitorii din întreg Ținutul Haiducilor!

 

 

Teritoriul Leader acoperit de ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR este format din 20 unități administrativ- teritoriale. Are o suprafața de 1.384,56 km2, o populație de 62.777 locuitori cu o densitate de 45,34 loc./ km2. Cele 20 unități administrativ teritoriale sunt: orașul Beclean și comunele: Budești, Braniștea, Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Chiuza, Cuzdrioara, Negrilești, Petru-Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Tîrlișua, Uriu, Zagra, Matei, Nușeni, Lechința, Șieu-Odorhei, Chiochiș care formează un teritoriu omogen. Din cele 20 unități administrativ teritoriale , una nu a fost inclusă în GAL-ul finanțat prin LEADER-PNDR 2014-2020, respectiv comuna Budești.

 

 Expert Relații Publice
Telefon: 0746 569 938
E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.com

GAL Tinutul Haiducilor_Comunicat de presa finalizare proiect 19.1

SONDAJ – SDL 2023-2027 – Asociația Parteneriat Ținutul Haiducilor a realizat un sondaj de opinie online privind intervențiile viitoare

Ca urmare a întâlnirii partenerilor pentru Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 a Asociației Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor, s-a decis consultarea populației din teritoriul GAL, pentru a putea reuși o mai bună prioritizare a intervențiilor: Dezvoltarea formelor asociative, Promovarea și conservarea patrimoniului, Inovarea prin conceptul Smart Village, Dezvoltarea infrastructurii locale, Înființarea de START-UP-uri non-agricole, Consolidarea infrastructurii turistice, Schimb de bune practici și cooperare între comunități, Servicii sociale pentru populație, Promovarea integrării sociale.
A fost postat pe pagina de Facebook a Asociației Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor un sondaj cu următorul mesaj:
„Fiecare răspuns contează! Care dintre următoarele intervenții din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 credeți că trebuie să fie o prioritate?
☑️ 𝑃𝑢𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑖, 𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑡̦𝑖 𝑎𝑑𝑎̆𝑢𝑔𝑎 𝑖̂𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑠̦𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑙𝑒.
☑️Să distribuiți acest sondaj, ca să ajungă în toate comunitățile din teritoriul GAL Ținutul Haiducilor.
Astfel, oamenii comunităților GAL Ținutul Haiducilor au avut șansa de a alege prioritizarea intervențiilor viitoare.

COMUNICAT – Întâlnirea partenerilor GAL Ținutul Haiducilor privind finalizarea și validarea SDL 2023-2027

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor a organizat joi, 21 decembrie 2023, întâlnirea partenerilor pentru finalizarea și validarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027.
Au fost subliniate principalele intervenții pentru noua strategie, care să asigure dezvoltarea tuturor comunităților din Gal Ținutul Haiducilor.
𝐼𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑒, 𝐼𝑛𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒, 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑧𝑖𝑢𝑛𝑒
𝘔𝘢𝘪 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘢𝘱𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘥𝘦𝘳𝘪𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘪!
—- —- —-
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡̦𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝐺𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑢𝑙 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑢𝑙 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙𝑎̆ (𝐹𝐸𝐴𝐷𝑅), 𝑀𝑎̆𝑠𝑢𝑟𝑎 19 – 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 𝐿𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅 𝑑𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑢𝑙 𝑁𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙𝑎̆ (𝑃𝑁𝐷𝑅) 2014-2020, 𝑆𝑢𝑏-𝑀𝑎̆𝑠𝑢𝑟𝑎 19.1 „𝑆𝑃𝑅𝐼𝐽𝐼𝑁 𝑃𝑅𝐸𝐺𝐴̆𝑇𝐼𝑇𝑂𝑅”, 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 „𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 2023-2027 𝑎 𝐴𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑎𝑡 𝐺𝐴𝐿 𝑇̦𝑖𝑛𝑢𝑡𝑢𝑙 𝐻𝑎𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑙𝑜𝑟” 𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑝 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑖̂𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒.

INVITAȚIE – Întâlnirea cu partenerii pentru finalizarea și validarea “Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027”

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor are deosebita bucurie de a anunța organizarea întâlnirii cu partenerii, joi, 21 decembrie 2023, de la ora 14:00, privind finalizarea și validarea “Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027”.
Strategia va reflecta nevoile și aspirațiile tuturor oamenilor din toate localitățile componente GAL Ținutul Haiducilor: Beclean, Braniștea, Budești, Căianu Mic, Chiochiș, Chiuza, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Cuzdrioara, Lechința, Matei, Negrilești, Nușeni, Petru Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Șieu-Odorhei, Tîrlișua, Uriu și Zagra.
_____________________________
𝑰𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒕̦𝒊𝒆, 𝑰𝒏𝒐𝒗𝒂𝒓𝒆, 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒛𝒊𝒖𝒏𝒆!