19.1-Elaborare SDL 2023-2027

În perioada 03.10.2023-03.01.2024, Asociația Parteneriat GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR implementează proiectul cu titlul: „Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 LEADER, Sub-Măsura 19.1, Decizie de finanțare: Nr. D191000000123626000183/03.10.2023.

 

Programul de achizitii 19.1 pentru proiect-05.10.2023

Programul de achizitii 19.1 pentru proiect-revizuit-03.11.2023