Arhiva pentru 25 iunie 2013

Lansare sesiune cerere de proiecte

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: Măsura 41.1.1.123.312-1 Sprijinirea industriilor care prelucrează şi adaugă valoare resurselor locale; Măsura 41.1.2.313-1 Sprijinirea turismului sustenabil; Măsura 41.1.3.112.121.142-1  Sprijinirea fermelor private; Măsura 41.1.4.322-1 Modernizare drumuri de acces către zone turistice şi lucrări conexe; Măsura 41. 2.1.312-1 Dezvoltarea şi marketingul activităților meșteșugărești, de artizanat şi a altor activități tradiționale non-agricole cu specific local; Măsura 41.2.2.322-1 Reabilitare spații culturale şi monumente istorice; Măsura 41.2.3. 322-1 Amenajare de parcuri, spații verzi, locuri de joacă şi terenuri de sport; Măsura 41.3.1, 125c-1  Lucrări de amenajare, îndiguire şi decolmatare a cursurilor de apa; Măsura 41.3.2.221-1  Plantare terenuri degradate, nefolosite sau în coastă cu specii de interes apicol sau rășinoase; Măsura 41.4.1.421-1  Acțiuni de cooperare.

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Haiducilor anunță:

Lansarea în perioada 25.06.2013-24.07.2013 a sesiuni de cereri de proiecte pentru măsurile din cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

Fondurile disponibile în această sesiune, sunt: 

 •   Măsura 41.1.1.123.312-1: 400.000 Euro pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 123 din PNDR;  200.000 Euro pentru intervenţii tip B: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 312 din PNDR
 •    Măsura 41.1.2.313-1: 200.000 Euro/măsură.
 •    Măsura 41.1.3.112.121.142-1: pentru intervenții tip A este 75.000 Euro; valoarea totală alocată finanțării pentru intervenții tip B este 170.000 Euro; valoarea totală alocată finanțării pentru intervenții tip D este 100.000 Euro
 • Măsura 41.1.4.322-1: 200.000Euro/măsură.
 • Măsura 41. 2.1.312-1: 142.800Euro/măsură.
  • Măsura 41.2.2.322-1: 200.000Euro/măsură. 
  • Măsura 41.2.3. 322-1: 150.000Euro/măsură.
  • Măsura 41.3.1, 125c-1: 600.000Euro/măsură. 
  • Măsura 41.3.2.221-1: 600.000Euro/măsură.
  • Măsura 41.4.1.421-1: 62.500Euro/măsură. 

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 24 Iulie 2013, ora 12:00.

Depunerea proiectelor se va face sediul GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR din orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN, județul Bistrița-Năsăud.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestor măsuri sunt cuprinse Ghidul Solicitantului aferent  acestor măsuri disponibil pe site-urile www.apdrp.ro și www.galtinutulhaiducilor.ro

Informații suplimentare  se pot obține la sediul GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  din orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, FN, județul Bistrița-Năsăud și nr. de telefon 037-1408616.

GAL Ținutul Haiducilor Lansează Proiectul ”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, Dobândire de Competențe și Animarea Teritoriului”

Asociația Grupul de Acțiune Local  (GAL) Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean,  promovează proiectul “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanțare C431.2021260658155, încheiat la data de  09.04.2013.

Obiectivul proiectului este implementarea Planului de Dezvoltare Locală propus pentru Micro-regiunea Ținutul Haiducilor.

GAL Ținutul Haiducilor este o asociație non-profit, care reunește în componența sa 61 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ. Teritoriul GAL-ului este identificat în Regiunea de Nord-Vest, în judeţul Bistrița-Năsăud, este format din 14 comune: Tîrlișua , Spermezeu, Căianu Mic, Uriu, Zagra, Negrilești, Petru Rareș, Chiuza, Runcu Salvei, Ciceu Giurgești, Ciceu Mihăiești, Braniștea, Cuzdrioara- județul Cluj și orașul Beclean.

In perioada imediat următoare semnării contractului de finanțare au fost demarate procedurile pentru constituirea echipei administrative a GAL Ținutul Haiducilor. Ulterior finalizării acestora a fost demarat procesul de  elaborare a documentele pe baza cărora se vor aproba proiectele depuse la sediul GAL.

De asemenea în perioada 17 mai – 14 iunie 2013 au  fost organizate acțiuni de animare a teritoriului și promovare a oportunităților de finanțare așa cum sunt descrise în  Strategiei de Dezvoltare a Ținutului Haiducilor. Astfel membrii echipei de implementare au participat la întâlniri si seminarii de animare organizate în localitățile Chiuza, Cuzdrioara, Braniștea, Petru Rareș dar și în orașul Beclean. Până în prezent la aceste activități au participat peste 50 de potențiali beneficiari din comunitățile GAL Ținutul Haiducilor. Aceste acțiuni vor continua în perioada următoare.

Data estimată pentru lansarea primelor apeluri de selecție a proiectelor este 25.06.2013.

GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR îndeamnă potențialii beneficiari să solicite informații în vederea pregătirii proiectelor.