Arhiva pentru 4 iulie 2013

În atenția potențialilor beneficiari de proiecte

Conform Ghidului Solicitantului Măsura 41 ,,Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj, dosarul cererii de finanţare va include pe lângă documentele obligatorii, menţionate în ghidul solicitantului şi în apelul de selecţie, şi Proiectul Tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare.”