În atenția potențialilor beneficiari de proiecte

Conform Ghidului Solicitantului Măsura 41 ,,Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj, dosarul cererii de finanţare va include pe lângă documentele obligatorii, menţionate în ghidul solicitantului şi în apelul de selecţie, şi Proiectul Tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare.”

Comments are closed.