Arhiva pentru 12 februarie 2014

Anunț privind lansarea apelurilor de selecție

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”ȚINUTUL HAIDUCILOR” anunță lansarea apelurilor de selecție pentru următoarele măsuri din Planul de Dezvoltare Locală:

Măsura 41.1.1-.123-1 Sprijinirea industriilor care prelucrează şi adaugă valoare resurselor locale, în perioada 12.02-14.03.2014, cu o alocare financiară pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 123 din PNDR – “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere de 80.100 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii pentru intervenţii tip A, este de 80.100 euro

Măsura 41.1.3-112-121-142-1 Sprijinirea fermelor private în perioada 12.02-14.03.2014,
AFERENTĂ pentru intervenţii tip A: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 112 din PNDR – “Instalarea tinerilor fermieri”;
AFERENTĂ pentru intervenţii tip B: intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 121 din PNDR – “Modernizarea exploataţiilor agricole”;
AFERENTĂ pentru intervenţii tip D: intervenţii eligibile în cadrul intervenţii eligibile în cadrul Măsurii 142 din PNDR – “Înfiinţarea grupurilor de producători”
• Valoarea totală alocată finanțării pentru intervenţii tip A este 40.000 euro
• Valoarea totală alocată finanțării pentru intervenţii tip B este 60.000 euro
• Valoarea totală alocată finanțării pentru intervenţii tip D este 5.000 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii este de 40.000 euro pentru intervenţii tip A; 60.000 euro pentru intervenţii tip B; 5.000 euro pentru intervenţii tip D.

Măsura 41.4.1-421-1 Acţiuni de cooperare în perioada                       12.02- 14.03.2014, AFERENTĂ Măsurii 421 – „Implementarea        proiectelor de cooperare” din cadrul PNDR cu o alocare financiară de 62.500Euro/măsură. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul Măsurii este de 64.688 euro.

Proiectele se depun la sediul ASOCIAȚIEI Grup de Acțiune Locală ȚINUTUL HAIDUCILOR
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare:
ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR
Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud
Tel: 037-1408616
Fax: 037-2255592
E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro
Pentru accesarea măsurilor din cadrul apelului de selecție lansat de ASOCIAȚIA GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR–vă rugăm să vizitați site-ul nostru, secțiunile ”MĂSURI”, respectiv,  ”APELURI DE SELECȚIE” precum și pagina web www.apdrp.ro.
Pentru varianta electronică sau suport tipărit a informațiilor necesare vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ la sediul Asociației menționat mai sus.

Erată la Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2014

Erată la Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2014

Comunicat de presă

 

                                                                                                      Asociația Grup de Acţiune Locală (GAL) ”Ținutul Haiducilor” vă informează că în perioada 12.02-14.03.2014 se va derula prima sesiune de depunere a cererilor de proiecte aferentă anului calendaristic 2014.

 

Proiectele se vor depune la sediul Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală ”Ținutul Haiducilor”, orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, Nr.22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, în  intervalul orar 08:30-16:00, începând cu data de 12.02.2014.

 

Documentele necesare vor fi postate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la rubrica ”Apeluri de selecție”, și vor fi afișate la sediul GAL ”Ținutul Haiducilor”, începând cu data de 12.02.2014. De asemenea vă rugăm să consultanți obligatoriu site-ul: www.madr.ro  secțiunea Dezvoltare rurală, sau   www.apdrp.ro    și să  utilizați  ultima versiune a Ghidului Solicitantului și anexele aferente acestui ghid, pentru măsurile finanțate prin Planul de Dezvoltare Locală al GAL ”Ținutul Haiducilor” disponibile spre consultare pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro, rubrica ”Măsuri”.

 

Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurilor din PNDR (www.apdrp.ro) cât și cele din fișa măsurilor disponibile pe site-ul GAL Ținutul Haiducilor www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiune ”Măsuri”.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

 

ASOCIAȚIA Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Haiducilor”

Adresa: orașul BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr.22, județul Bistrița-Năsăud

Telefon: 037-14 08 616

E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.ro

Web: www.galtinutulhaiducilor.ro

 

Asociația Grupul de Acțiune Local  (GAL) Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean,  promovează proiectul “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007-2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanţare C431.2021260658155, încheiat la data de  09.04.2013.

Obiectivul proiectului este implementarea Planului de Dezvoltare Locală propus pentru Microregiunea Ținutul Haiducilor.

GAL Ținutul Haiducilor este o asociație non-profit, care reunește în componența sa 61 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ. Teritoriul GAL-ului este identificat în Regiunea de Nord-Vest, în judeţul Bistrița-Năsăud, fiind format din 13 comune: TîrlișuaSpermezeu, Căianu Mic, Uriu, Zagra, Negrilești, Petru Rareș, Chiuza, Runcu Salvei, Ciceu Giurgești, Ciceu Mihăiești, Braniștea, Cuzdrioara- județul Cluj și orașul Beclean.

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DE ACȚIUNE LOCALĂ” ȚINUTUL HAIDUCILOR” îndeamnă potențialii beneficiari să solicite informații în vederea pregătirii proiectelor.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2014

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Haiducilor” aduce la cunoștința potențialilor beneficiari și a celor interesați, calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2014.

Calendarul estimativ poate fi consultat accesând link-ul de mai jos.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2014