Arhiva pentru 22 iulie 2015

Demararea activității de instruire din cadrul proiectului e-Coop DETA

Demararea activitatii de instruire din cadrul proiectului e-Coop DETA

Lansarea proiectului ”e-Coop – DETA (Durabil, Ecologic, Traditional, Autentic), Cooperativa Rurală, instrument de coordonare a marketingului rural”

Asociația Grupul de Acțiune Local (GAL) Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud în calitatea de beneficiar al Contractului de Finanțare C421000011260658103 pentru Acordarea Ajutorului Financiar Nerambursabil în Condițiile Programului Național pentru Dezvoltarea Rurală  (Măsura 412, din cadrul Axei IV LEADER) semnat la data de 26.06.2015 anunță lansarea proiectului  ”e-coop – DETA (Durabil, Ecologic, Traditional, Autentic), Cooperativa  Rurală, instrument de coordonare a marketingului  rural”. Valoare totală eligibilă a finanțării  este de 16.788 euro.

Asociația Grupul de Acțiune Local (GAL) Ținutul Haiducilor în calitate de GAL coordonator va implementa proiectul de cooperare în parteneriat cu Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest (Partener 1) și Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa [n.t. Asociația Grup de Acțiune Locală Turistică Potcoava] din Polonia (Partener 2).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: încurajarea actorilor de la nivel local din cele trei teritorii de a întreprinde noi metode de promovare a produselor si serviciilor turistice; stimularea și sprijinirea inovației la nivelul celor trei teritorii in marketingul produselor si serviciilor turistice; dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor atât inter-teritorial, în cele două teritorii, Ținutul Haiducilor și Maramureș Vest cât și transnațional prin partenerul LEADER extern; promovarea si marketing rural printr-o structura comuna  inovativă a produselor și serviciilor turistice din mediu rural al celor trei teritorii și înființarea unui portal e-Coop –DETA.

În cadrul proiectului organizația coordonatoare și cele două organizații partenere derulează și participă la activități pregătitoare; activitate de instruire/ dezvoltare de competențe; acțiuni de deplasare în teritoriile partenerilor pentru schimb de experienta și validarea produselor identificate; realizarea unei structuri structuri comune ca instrument de coordonare a managementului, planificării, și marketingul turismului rural în cele trei ținuturi prin portalul e-coop-DETA.

 

Asociația Grup de Acțiune Local (GAL) Ținutul Haiducilor funcționează în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândire de competențe și animarea teritoriului” finanțat prin FEADR, Axa 4 LEADER din PNDR 2007- 2103, sub-Măsura 431.2, în baza contractului de finanţare C431.2021260658155, încheiat la data de 09.04.2013. Obiectivul proiectului este implementarea Planului de Dezvoltare Locală propus pentru Microregiunea Ținutul Haiducilor. GAL Ținutul Haiducilor este o asociație non-profit, care reunește în componența sa 61 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ. Teritoriul GAL-ului este identificat în Regiunea de Nord-Vest, în judeţul Bistrița-Năsăud, este format din 14 comune: Tîrlișua, Spermezeu, Căianu Mic, Uriu, Zagra, Negrilești, Petru Rareș, Chiuza, Runcu Salvei, Ciceu Giurgești, Ciceu Mihăiești, Braniștea, Cuzdrioara- județul Cluj și orașul Beclean.