Arhiva pentru 29 iunie 2017

A fost finalizat procesul de evaluare pentru primele proiecte depuse la GAL Ținutul Haiducilor

Asociația PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor anunță finalizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul primei sesiuni de apeluri de selecție deschise în perioada de programare LEADER 2014-2020.

Rapoartele de selecție finale pentru măsurile Țărani lideri și Activități demonstrative din Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Ținutul Haiducilor pot fi consultate accesând secțiunea Rapoarte de selecție LEADER 2014-2020. 

Proiectul Turist în Ținutul Haiducilor, exemplu de bună practică pentru comunități LEADER

Turist în Ținutul Haiducilor este unul dintre exemplele de bună practică cuprinse în Ghidul de bune practici al proiectului ”Grupuri de Acțiune Locală pentru comunități europene mai bune” – LAGs4EU, finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni.

Poiectul s-a derulat în perioada iulie 2015- mai 2017 fiind condus de Grupul de Acțiune Locală ”Central Istria” din Croația. Asociația Grup de Acțiune Locală ”Ținutul Haducilor” a fost unul dintre partenerii din acest proiect.

Obiectivul proiectul a vizat creșterea participării cetățenilor în dezvoltarea și implementarea acțiunilor derulate de GAL-urile din cele 9 țări partenere în proiect și anume: Croația, Slovenia, Italia, Bosnia și Herțegovina, Polonia, Slovacia, Cehia,Slovenia, Lituania, România.

Ghid de bune practici LAGs4EU

Asociația PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor anunță lansarea apelului de selecție pentru măsura Servicii sociale integrate

GAL Tinutul Haiducilor_Anunt de presa_Apel de selectie_publicare online_20 iunie 2017

A fost publicat ghidul specific pentru Măsura ”Servicii sociale integrate” din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Ținutul Haiducilor

Ghidul specific pentru accesarea  Măsurii 7-M7.2. a/6B  ”SERVICII SOCIALE INTEGRATE” din Strategia de Dezvoltare Locală a Ținutului Haiducilor poate fi consultat începând de astăzi la secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI – LEADER 2014-2020 a paginii web www.galtinutulhaiducilor.ro.

Informații suplimentare sau detalii cu privire la cele de mai sus puteți obține contactând experții tehnici ai Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor la numărul de telefon  037- 1408616 sau prin intermediul poștei electronice la adresa secretariat@galtinutulhaiducilor.ro.

Se prelungește perioada de înscriere pentru țăranii lideri din Ținutul Haiducilor

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR ANUNȚĂ PRELUNGIREA ÎNSCRIERILOR PENTRU PREGĂTIREA ȚĂRANILOR CARE DORESC SĂ OBȚINĂ FINANȚARE PRIN GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR PENTRU

  • PROCESARE PRODUSE LOCALE
  • VÂNZAREA PRODUSELOR AGRICOLE ÎN FERMĂ ȘI DIRECT CĂTRE CONSUMATOR
  • ATELIERE MEȘTEȘUGĂREȘTI
  • LOCUINȚĂ AGROTURISTICĂ
  • FERMA PEDAGOGICĂ
  • CERTIFICAREA PRODUSELOR PRIN SCHEME DE CALITATE

Perioada în care doritorii se pot înscrie se prelungește începând cu data de 9 iunie până la data de 10 iulie 2017.

Înscrierea se face la sediul GAL Ținutul Haiducilor, Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 10.00-14.00  în baza cărții de identitate și a Fișei de înscriere pe care doritorii o vor primi și completa în momentul prezentării la sediul GAL Ținutul Haiducilor.

Înscrierea se va face pe principiul ”Primul venit – primul servit” și în baza  punctajului obținut prin Fișa de înscriere cu respectarea principiilor egalităţii de şanse, incluziunii sociale: minim 50% dintre participanţi vor fi femei; minim 50% dintre participanţi vor fi tineri sub 40 de ani; ponderea participanţilor de etnie maghiară şi romă va fi proporţională cu ponderea locuitorilor maghiari şi romi în totalul populaţiei GAL-ului; minim 10 beneficiari din fiecare comună, inclusiv din zonele/satele marginalizate.

În perioada 11-14 iulie anul curent se  vor valida dosarele de încriere depuse pâna la data de 9 iulie 2017. Locurile vor fi completate cu respectarea  principiul ”Primul venit – primul servit”, în baza  punctajului obținut prin Fișa de înscriere cu respectarea principiilor egalităţii de şanse, incluziunii sociale: minim 50% dintre participanţi vor fi femei; minim 50% dintre participanţi vor fi tineri sub 40 de ani, ponderea participanţilor de etnie maghiară şi romă va fi proporţională cu ponderea locuitorilor maghiari şi romi în totalul populaţiei GAL-ului; minim 10 beneficiari din fiecare comună, inclusiv din zonele/satele marginalizate.

Locurile rămase disponibile vor fi publicate pe pagina web www.galtinutulhaiducilro.ro și la sediile primăriilor partenere.

Pentru informații suplimentare puteți contacta  experții echipei GAL Ținutul Haiducilor la numerele de telefon:

037 1408 616

0745 502 110

0736 641 429

0728 981 584

0736 641 433