Arhiva pentru 19 mai 2020

Apelul de selectie pentru accesarea masurii 7-M7.5.a/6B ”Infrastructura turistica mica” se reia incepand cu data de 20.05.2020

Nr.  127  din 19.05.2020

                                     NOTĂ

privind reluarea apelului de selecție pentru accesarea

Măsurii 7-M7.5. a/6B – ”Infrastructură turistică mică” – Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor

 

Ca urmare a suspendării temporare a sesiunilor în desfășurare și a noilor măsuri stabilite pentru perioada imediat următoare aferente Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiilor de dezvoltare locală”, la nivelul GAL-ului, în perioada în care a fost decretată stare de urgență la nivel național (Nota nr. 221983 din 16.03.2020 privind măsuri necesare pentru desfășurarea activităților pentru implementarea măsurilor PNDR 2014-2020 sub coordonarea AM PNDR ca urmare a apariției pandemiei COVID 19, în vederea reducerii riscurilor răspândirii Coronaviruslui SARS-COV-2) facem următoarele precizări:

Conform NOTEI AM PNDR nr.235393/14.05.2020 privind reluarea activității GAL ca urmare a încetării stării de urgență, apelurile suspendate în perioada în care a fost decretată stare de urgență la nivel național nu se pot anula și nici nu se pot considera închise.

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR (conform Notei sus-menționate) are în desfășurare apelul de selecție pentru măsura 7-M7.5. a/6B – ”Infrastructură turistică mică” – Amenajarea de trasee turistice și dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor.

 Având în vedere încetarea stării de urgență, GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va proceda la reluarea apelului de selecție pentru măsura 7-M7.5. a/6B – ”Infrastructură turistică mică”, apel de selecție deschis în perioada 18.02.2020-18.03.2020. Numărul de zile lucrătoare necesare continuării apelului este de 3 zile, perioada de desfășurare a sesiunii fiind 20.05.2020-22.05.2020 inclusiv.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt curpinse în Ghidul Solicitantului elaborat de Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR care poate fi accesat pe pagina de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea Ghiduri-Ghidul solicitantului pentru masura  7-M7.5 a/6B – Infrastructura turistica mica -10.02.2020 – varianta consultativă – lansare în data de 18.02.2020 și anexele aferente.

Vă informăm că reluarea activității GAL, atât în ce privește apelul de selecție suspendat, cât și lansarea unor noi sesiuni de depunere a proiectelor, întrunirile Comitetului de selecție, desfășurarea activităților de animare/instruire etc. se va face cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii  Coronaviruslui SARS-COV-2, care sunt în vigoare începând cu starea de alertă.

 

Reprezentant legal,

Dîncu Ionel

Apelul de selecție pentru accesarea Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte” se reia începând de mâine

Nr.  126  din 18.05.2020

                                              NOTĂ

          privind reluarea apelului de selecție pentru accesarea

                  Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”

 

Ca urmare a suspendării temporare a sesiunilor în desfășurare și a noilor măsuri stabilite pentru perioada imediat următoare aferente Submăsurii 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiilor de dezvoltare locală”, la nivelul GAL-ului, în perioada în care a fost decretată stare de urgență la nivel național (Nota nr. 221983 din 16.03.2020 privind măsuri necesare pentru desfășurarea activităților pentru implementarea măsurilor PNDR 2014-2020 sub coordonarea AM PNDR ca urmare a apariției pandemiei COVID 19, în vederea reducerii riscurilor răspândirii Coronaviruslui SARS-COV-2) facem următoarele precizări:

Conform NOTEI AM PNDR nr.235393/14.05.2020 privind reluarea activității GAL ca urmare a încetării stării de urgență, apelurile suspendate în perioada în care a fost decretată stare de urgență la nivel național nu se pot anula și nici nu se pot considera închise.

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR (conform Notei sus-menționate) are în desfășurare apelul de selecție pentru măsura 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”- Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale.

Având în vedere încetarea stării de urgență, GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR va proceda la reluarea apelului de selecție pentru măsura 16–M16.4.a.1/3A ”Lanțuri scurte”, apel de selecție deschis în perioada 18.02.2020-18.03.2020. Numărul de zile lucrătoare necesare continuării apelului este de 3 zile, perioada de desfășurare a sesiunii fiind 19.05.2020-21.05.2020 inclusiv.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt curpinse în Ghidul Solicitantului elaborat de Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR care poate fi accesat pe pagina de internet  www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea Ghiduri-Ghidul solicitantului pentru masura  6-M16.4 1/3A – Lanturi scurte -10.02.2020 – varianta consultativă – lansare în data de 18.02.2020 și anexele aferente.

Vă informăm că reluarea activității GAL, atât în ce privește apelul de selecție suspendat, cât și lansarea unor noi sesiuni de depunere a proiectelor, întrunirile Comitetului de selecție, desfășurarea activităților de animare/instruire etc. se va face cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii  Coronaviruslui SARS-COV-2, care sunt în vigoare începând cu starea de alertă.

 

Reprezentant legal,

Dîncu Ionel

Nota AM PNDR privind realuarea activitatii GAL

Nota nr. 235393 din 14.05.2020 – reluare activitati GAL