Despre noi

Politica de dezvoltare rurală este o componentă tot mai importantă a Politicii  Agricole Comune (PAC). Ea promovează dezvoltarea durabilă a zonelor rurale din Europa, abordând probleme economice, sociale şi de mediu. Mai mult de jumătate  din populaţia UE trăieşte în zone rurale, care acoperă 90% din teritoriul Uniunii Europene, așa cum se precizează în ghidul cu scop informativ, Abordarea Leader publicat de către Comisia Europeană în 2006. Programul LEADER este o abordare inovatoare din cadrul politicii de dezvoltare rurală a UE.

Programul LEADER (Liaison Entres Actions des Developpment Rural, în traducere ”legături între acțiuni de dezvoltare rurală”) Măsura 19-DEZVOLTARE LOCALĂ LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 reprezintă programul Uniunii Europene de dezvoltare durabilă  rurală care se bazează pe îmbinarea a șapte trăsături esențiale pentru abordarea de tip LEADER, și anume:

 • Abordare teritorială;
 • Abordare partenerială;
 • Abordare de jos în sus;
 • Abordarea integrată şi multi-sectorială;
 • Accent deosebit pe inovaţie şi experimentare;
 • Implementarea proiectelor de cooperare şi
 • Interconectarea parteneriatelor locale.

Așa cum se precizează în  materialul informativ amintit, LEADER este o metodă de mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale, şi nu un set fix de măsuri care trebuie implementate.

Conceptul LEADER

Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este că, dată fiind diversitatea zonelor rurale europene, strategiile de dezvoltare sunt mai productive şi mai eficiente, dacă sunt decise şi implementate la nivel local, de către actorii locali, care utilizează proceduri clare şi transparente şi beneficiază de susţinerea administraţiilor publice corespunzătoare şi de asistenţa tehnică necesară transmiterii bunelor practici (Abordarea Leader: ghid elementar).

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu rural.

 

Implementarea Axei LEADER

(LEADER, Prezentare Generală, www.pndr.ro)

Motivaţie

Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.

Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai clar de către comunităţile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întru-totul nevoile spaţiului rural.

Abordarea LEADER are o importanţă deosebită întrucât va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea evoluţiei structurale.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

Astfel, comunităţile locale vor determina în urma unor studii locale care sunt nevoile zonei în care trăiesc, care sunt modalităţile de satisfacere a acestora şi cum poate fi pus în valoare potenţialul endogen, acţiuni în urma cărora  spaţiul rural va evolua în folosul comunităţilor locale.

Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp.

Grupurile de acțiune locală reprezintă parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor:

Public

 • administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, etc.)
 • servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.)

Privat

 • sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);
 • sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);
 • sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.);
 • organizaţii de întreprinzători;
 • societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale, etc.).

Societate civilă

 • organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);
 • persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.

La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%. 

Grupul de acţiune locală trebuie:

 • Să adune în jurul unui proiect comun grupurile relevante de interese dintr-o anumită zonă;
 • Să fie autonom în luarea deciziilor şi să aibă capacitatea de a privi dintr-o perspectivă originală resursele locale;
 • Să coreleze diferitele măsuri;
 • Să profite de oportunităţile oferite de diferitele resurse locale;
 • Să fie deschis ideilor novatoare;
 • Să poată să relaţioneze şi să integreze abordări sectoriale diferite.

Mai multe informații  despre programul LEADER puteți găsi la:

Comisia Europeană: www.ec.europe.eu

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: www.madr.ro

Programul Național de Dezvoltare Rurală: www.pndr.ro

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit: www.apdrp.ro

 

*Conținutul prezentat mai sus este preluat din materialele informative disponibile pe pagina web a Comisiei Europeane (www.ec.europe.eu) și cea a Programul Național de Dezvoltare Rurală (www.pndr.ro)

 

Informații publice

Declaratie de avere – Manager GAL – Asociatia PARTENERIAT GAL 

Declaratie de interese – Manager GAL – Asociatia PARTENERIAT GAL

Declaratie de avere – Responsabil financiar – Asociatia PARTEN

Declaratie de interese – Responsabil financiar – Asociatia PAR

Declaratie de avere – Expert tehnic 1 – Asociatia PARTENERIAT G

Declaratie de interese – Expert tehnic 1 – Asociatia PARTENERIA

Declaratie interese – Expert tehnic 2 – Asociatia PARTENERIAT G

Declaratie avere – Expert tehnic 2 – Asociatia PARTENERIAT GAL

Declaratie de interese – Expert comunicare – Asociatia PARTENER

Declaratie de avere- Expert comunicare – Asociatia PARTENERIAT

Declaratie de interese – Asistent manager – Asociatia PARTENERI

Declaratie de avere – Asistent manager – Asociatia PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR