Ghiduri

Ghidurile solicitantului LEADER 2014-2020

ANUL 2023

 

Ghidul Solicitantului pentru Măsura M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” – VARIANTA FINALA -27.09.2023

Ghidul solicitantului 6-M16.4.a.1/3A – Lanturi scurte-27.09.2023

Anexe la Ghidul solicitantului  masura M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” – VARIANTA FINALA -27.09.2023

Anexa 1.1-Cererea de finantare-servicii – M16.4.a.1/3A – Lanturi scurte-27.09.2023

Anexa 1.1 a- Buget indicativ-proiecte servicii – M16.4.A.1/3A-27.09.2023

Anexa 1.2-Cerere de finanțate investitii-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente-B-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente -C-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 2-Acord de cooperare-constituire Parteneriat M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 3-Adresa de inaintare M16.4.a.1/3A-15.09.2023

Anexa 4-Declaratie privind respectarea regulii de cumul-M16.4. 1.a/3A-27.09.2023

Anexa 5-Model plan marketing M16.4.a.1/3A-15.09.2023

Anexa 6.1-Model Contract de finantare-servicii-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 6.2-Model Contract de finantare M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 7-Anexa 1 lista prev la art.38 din tratatul de functionare a UE-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 8-Criterii evaluare si selectie M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 9-Lista localitati HNV-M16.4.a.1/3A-15.09.2023

Anexa 10-Lista localitati zone marginalizate si rata marginal-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 12-Fisa de verificare teren-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 13.1-Fisa de verificare a eligibilitatii-investitii-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 13.2 – Fisa de verificare a eligibilitatii-servicii-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 14-Fisa de verificare criterii de selectie M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 16-Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Anexa 17 – aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare-M16.4.a.1/3A-27.09.2023

Fisa-masurii-M16.4.a.1/3A-Lanturi-scurte-27.09.2023

 

 

 

 

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 6-M6.2b/6A ”Traditii” – VARIANTA FINALA-10.07.2023

Ghidul solicitantului_ 6-M6.2.b/6A_Traditii-10.07.2023

Anexe la Ghidul solicitantului  masura 6-M6.2b/6A ”Traditii” – VARIANTA FINALA-10.07.2023

Anexa 1-Cerere Finantare 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 2-Planul de afaceri 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 3-Adresa de inaintare 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 4-Declaratie incadrare in categoria IMM 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 5-Declaratie privind respectarea regulii minimis 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 6-Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 7-Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 8-Lista codurilor CAEN eligibile 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 9-Criterii evaluare si selectie 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 10-Declaratie privind sprijin masura 6.2 PNDR M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 12-Fisa de verificare in teren 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 13-Fisa de verificare a eligibilitații 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 14 Fisa de verificare criterii selectie 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa 15 Instructiuni evitare conditii artificiale 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Anexa_16_Contract_de_Finantare 6-M6.2.b/6A-10.07.2023

Fisa masurii-Traditii-6-M6.2.b/6A -10.07.2023

 

Ghidul Solicitantului pentru Măsura  6-M6.2a/6A ”Investitii in activitati neagricole” – VARIANATA FINALA-10.07.2023

Ghidul solicitantului 6-M6.2a.6A-Investitii in activitati neagricole- 10.07.2023

Anexe la Ghidul solicitantului  masura 6-M6.2a/6A ”Investitii in activitati neagricole” – VARIANTA FINALA

Anexa 1- Cererea de Finanțare masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 2- Planul de afaceri masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 3-Adresa de inaintare masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 4_Declaratie_incadrare_in_categoria IMM masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 5_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)Masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 6_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 7- Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02-10.07.2023

Anexa 8 -Lista_codurilor_CAEN_eligibile masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 9- Criterii evaluare si selectie Masura 6-M6.2a/6A-10.07.2023

Anexa 10- Declaratie privind sprijin Masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm-6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 12-Fisa_de_verificare teren masura 6-M6.2. a/6A-10.07.2023

Anexa 13-Fisa de verificare a eligibilitații masur 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii selectie masura 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa 15_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Anexa_16_Contract_de_Finantare 6-M6.2.a/6A-10.07.2023

Fişa masurii 6-M6.2.a-6A – Investitii in activitati neagricole-10.07.2023

Document informativ- GAL Tinutul Haiducilor

ANUL 2022

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 7-M7.5.a/6B – Infrastructură turistică mică – 22.11.2022-VARIANTA FINALĂ

Ghid Solicitantului 7-M7.5.a/6B-Infrastructura turistica mica-22.11.2022

Anexe la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 7-M7.5.a/6B – Infrastructură turistică mică – 11.11.2022-VARIANTA FINALĂ

Anexa 1-Cerere de finantare-7-M7.5.a/6B-22.11.2022

Anexa 2-Adresa de înaintare 7-M7.5.a/6B-11.11.2022

Anexa 3-Declaratie specimen de semnatura 7-M7.5.a/6B-22.11.2022

Anexa 4-Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.5.a/6B-22.11.2022

Anexa 4-Memoriu justificativ 7-M7.5.A/6B-22.11.2022

Anexa 5-Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.5.a/6B-22.11.2022

Anexa-6-Model_Hotarare_consiliul_local_privind_implementare_proiect-7-M7.5.a/6B-22.11.2022

Anexa 7-Fisa de verificare a conformitatii adm.7-M7.5.a/6B

Anexa 8-Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.5.a/6B-22.11.2022

ANEXA 9.1-Lista localitati rurale cu zone marginalizate 7-m7.5.A/6B-22.11.2022

ANEXA 9.2-Lista zonelor cu potential turistic ridicat-7-M7.5.A/6B-22.11.2022

Anexa 10-Fisa_de_verificare criterii de selectie 7-M7.5. a6B-22.11.2022

Anexa 11-Fisa_de_verificare teren 7-M7.5. a6B-22.11.2022

Anexa 12-Fisa masurii 7-M7.5.a/6B-22.11.2022

 

 

Ghidul Solicitantului și Anexele pentru Măsura 3-M3.1.a/3A-”Scheme de calitate”- Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate-VARIANTA FINALA-30.06.2022

Ghidul Solicitantului Masura 3-M3.1-3A-”Scheme de calitate”-Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate-varianta finala-30.06.2022

Anexe la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 3-M3.1.a/3A-”Scheme de calitate”- Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate-VARIANTA FINALA-30.06.2022

Cererea de finantare-M3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 2 – Declaratie pe propria raspundere de raportare catre GAL-M3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 3 – Declarație grup de provenienta-M3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 4 – Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-M3.1/3A-30.06.2022

Anexa 5 – Adresa de inaintare-M 3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 6 – Fisa de verificare a conformitatii-M3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 7 – Fisa de verificare a criteriilor de selectie-M3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 8 – Fisa de verificare a eligibilitatii-M3.1.a/3A-30.06.2022

Anexa 9 – Fisa-masurii-M3.1.a-3A-30.06.2022

Ghidul Solicitantului și Anexele pentru Măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte-VARIANTA FINALA-22.06.2022

Ghidul Solicitantului pentru Masura 16-M16.4 1.3.A – Lanturi scurte-varianta finala-22.06.2022

Anexe la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte-VARIANTA  FINALA-22.06.2022

Anexa 1.1-Cererea de finantare-servicii-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 1.1 a- Buget indicativ-proiecte servicii-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 1.2-Cerere de finanțate investitii-M16.4.a.1/3A

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente-B-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente-C-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 2-Acord de cooperare-constituire Parteneriat-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 3-Adresa de inaintare-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 4-Declaratie privind respectarea regulii de cumul-M16.4. 1.a/3A-22.06.2022

Anexa 5-Model plan marketing-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 6.1-Model Contract de finantare-servicii-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 6.2-Model Contract de finantare-M16.4.1.a/3A-22.06.2022

Anexa 7-Anexa 1 lista prev la art.38 din tratatul de functionare a UE-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 8-Criterii evaluare si selectie-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 9-Lista localitati HNV-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 10-Lista localitati zone marginalizate si rata marginal-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 12-Fisa de verificare teren-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 13.1-Fisa de verificare a eligibilitatii-investitii-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 13.2 – Fisa de verificare a eligibilitatii-servicii-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 14-Fisa de verificare criterii de selectie-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 15-Fisa masurii M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 16-Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

Anexa 17 – aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare-M16.4.a.1/3A-22.06.2022

 

 

ANUL 2021

Ghidul Solicitantului și Anexele pentru Măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte-variante consultative-18.11.2021

Ghidul Solicitantului Masura 16-M16.4 1.3.A – Lanturi scurte-18.11.2021

Anexe la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte-varianta consultativă-18.11.2021

Anexa 1.1-Cererea de finantare-servicii- 16.4 Lanturi scurte-18.11.2021

Anexa 1.1 a- Buget indicativ-proiecte servicii-18.11.2021

Anexa 1.2-Cerere de finanțate investitii M 16.4.a.1-3A-18.11.2021

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente-18.11.2021

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente -B-18.11.2021

Anexa 1.3-Studiu de fezabilitate conform HG907 si anexele aferente -C-18.11.2021

Anexa 2-Acord de cooperare-constituire Parteneriat 16.4-18.11.2021

Anexa 3-Adresa de inaintare M 16.4.a.1-3A-18.11.2021

Anexa 4-Declaratie privind respectarea regulii de cumul-M16.4. 1.a-3A-18.11.2021

Anexa 4-Declaratie privind respectarea regulii de cumul-M16.4. 1.a-3A-18.11.2021

Anexa 5-Model plan marketing 16.4-18.11.2021

Anexa 6.1-Model Contract de finantare-servicii-18.11.2021

Anexa 6.2-Model Contract de finantare 16.4-18.11.2021

Anexa 7-Anexa 1 lista prev la art.38 din tratatul de functionare a UE-18.11.2021

Anexa 8-Criterii evaluare si selectie Masura16.4-18.11.2021

Anexa 9-Lista localitati HNV-18.11.2021

Anexa 10-Lista localitati zone marginalizate si rata marginal-18.11.2021

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm-18.10.2021

Anexa 12-Fisa de verificare teren-M16.4-18.10.2021

Anexa 13.1-Fisa de verificare a eligibilitatii-investitii-18.11.2021

Anexa 13.2 – Fisa de verificare a eligibilitatii-servicii-18.11.2021

Anexa 14-Fisa de verificare criterii de selectie M16.4-18.11.2021

Anexa 15-Fisa masurii 16-M16.4.a.1-3A-Lanturi-scurte-18.11.2021

Anexa 16-Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal-18.11.2021

Anexa 17 – aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare-18.11.2021

 

 

Ghidul Solicitantului și Anexele pentru Măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte-variante finale-23.06.2021

Ghidul Solicitantului masura M16.4 1.3.A – Lanturi scurte-23.06.2021

Anexa 1.1-Cererea de finantare-servicii- M16.4.a.1/3A Lanturi scurte-30.06.2021

Anexa 1.1 a- Buget indicativ-proiecte servicii-30.06.2021

Anexa 1.2-Cerere de finanțate investitii M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 2-Acord de cooperare-constituire Parteneriat M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 3-Adresa de inaintare M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 4-Declaratie privind respectarea regulii de cumul-M16.4. a.1/3A-30.06.2021

Anexa 5-Model plan marketing-M16.4.a.1/3A-23.06.2021

Anexa 6.1-Model Contract de finantare-servicii-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 6.2-Model Contract de finantare M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 7-Anexa 1 lista prev la art.38 din tratatul de functionare a UE-30.06.2021

Anexa 8-Criterii evaluare si selectie M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 9-Lista localitati HNV-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 10-Lista localitati zone marginalizate si rata marginal-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 12-Fisa de verificare teren-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 13.1-Fisa de verificare a eligibilitatii-investitii-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 13.2 – Fisa de verificare a eligibilitatii-servicii-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 14-Fisa de verificare criterii de selectie M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 15-Fisa masurii 16-M16.4.a.1-3A-Lanturi-s

curte-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

Anexa 16-Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal-M16.4.a.1/3A-30.06.2021

 

 

Ghidul Solicitantului și Anexele pentru Măsura 16-M16.7/6B – Strategie de branding -24.05.2021

Ghidul Solicitantului – M16.7/6B-Strategie de branding-24.05.2021

Anexe la Ghidul Solicitantului pentru măsura M16.7/6B – Strategie de branding-24.05.2021

Cererea de finantare (proiecte servicii)- M16.7/6B-24.05.2021

Anexa 1-Buget indicativ – M16.7-/6B-24.05.2021

Anexa 2 – Declarație pe proprie raspundere-24.05.2021

Anexa 3 -Grafic calendaristic de implementare – M16.7/6B-24.05.2021

Anexa 4 Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal-M16.7/6B-24.05.2021

Anexa 5 – Adresa de inaintare – M 16.7/6B-24.05.2021

Anexa 6 – Preturi maximale pentru proiecte de servicii-24.05.2021

Anexa 7 – Fișa de evaluare generală-M16.7/6B-24.05.2021

Anexa 8 – Fişa masurii M16.7/6B-24.05.2021

Anexa 9 – Declaratie incadrare in categoria IMM-24.05.2021

 

 

ANUL 2020

 

Ghidul Solicitantului  pentru masura M16.4.a.1/3A – Lanturi scurte-varianta finala-23.06.2020-cu lansare in data de 06.07.2020

Anexe  la Ghidul Solicitantului măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte – 23.06.2020-variante finale

Anexa-1.1- Cererea de finantare-servicii-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-1.1a- Buget indicativ-proiecte servicii-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa 1.2- Cerere de finanțate investitii M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-2- Acord de cooperare-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-3- Adresa de inaintare M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-4- Declaratie privind respectarea regulii de cumul-M16.4. 1.a/3A-23.06.2020

Anexa-5- Model_plan_marketing M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-6.1- Model Contract de finantare – servicii-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-6.2- Model Contract de finantare-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-7-Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-8- Criterii evaluare si selectie M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-9- Lista_localitati_HNV-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-10- Zone marginalizate- Jud.B-N-M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-11- Fisa de verificare a conformitatii M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-12- Fisa_de_verificare teren-M16.4.1.a/3A-23.06.2020

Anexa 13.1 – Fisa de verificare a eligibilitații M 16.4.a.1-3A-proiecte investitii si servicii-23.06.2020

Anexa-13.2- Fisa de verificare a eligibilitatii-servicii M16.4.a.1/3A-23.06.2020

Anexa-14 Fisa_de_ verificare criterii de selectie masura 16-M6.4.a-3A-23.06.2020

Anexa-15- Fisa-masurii-16-M16.4.a.1-3A-Lanturi-scurte

 

 

Ghidul solicitantului pentru masura 7-M7.5.a.6B-Infrastructura turistica mica-05.02.2020 – 10.02.2020 – varianta finală – lansare in data de – 18.02.2020

Anexe la Ghidul Solicitantului măsura 7-M7.5.a/6B – Infrastructura turistica mică – 10.02.2020

Anexa 1 Cerere de finantare 7 – M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 2 Adresa de înaintare 7-M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 3 Declaratie specimen de semnatura 7-M7.5. a6B

Anexa 4 Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 4 Memoriu justificativ-10.02.2020

Anexa 5 Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 8 Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.5. a6B-10.02.2020

ANEXA 9.1 Lista localitati rurale cu zone marginalizate-10.02.2020

ANEXA 9.2 Lista zonelor cu potential turistic ridicat-10.02.2020

Anexa 10 Fisa_de_verificare criterii de selectie 7-M7.5. a6B-10.02.2020

Anexa 11 Fisa_de_verificare teren 7-M7.5. a6B-10.02.2020

 

 

Ghidul solicitantului pentru masura  16-M16.4 1/3A – Lanturi scurte -10.02.2020 – varianta finală – lansare în data de 18.02.2020

Anexe  la Ghidul Solicitantului măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte – 10.02.2020 – lansare in data de 18.02.2020

Anexa 1.1 Cererea de finantare pentru proiecte de servicii-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 1.2 Cerere de finanțate investitii-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 1.2 a – Buget indicativ-proiecte investitii si servicii-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 2 Acord de cooperare-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 3-Adresa de inaintare 16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 4 Declaratie privind respectarea regulii de cumul-16-M16.4. 1.a/3A-10.02.2020

Anexa 5_Model_plan_marketing 16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 6 Model Contract de finantare-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 7 – Anexa_1_lista_prev_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 8 Criterii evaluare si selectie 16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 9 Lista_localitati_HNV-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 10 Zone marginalizate – Jud.B-N-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii 16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 12 Fisa_de_verificare teren-16-M16.4.1.a/3A-23.06.2020

Anexa 13.1 Fisa de verificare a eligibilitații 16-M16.4.a.1/3A-proiecte investitii si servicii-10.02.2020

Anexa 13.2 Fisa de verificare a eligibilitatii-proiecte servicii-16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii de selectie 16-M16.4.a.1/3A-10.02.2020

 

 

ANUL 2019

Erata nr.1 la Raportul de selectie nr.63 din 18.02.2019 -16.07.2019

 

Erata de completare a prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru masura 7-M7.5.a/6B ”Infrastructura turistica mica”-09.07.2019

Ghidul solicitantului- 7-M7.5.a.6B-Infrastructura turistica mica-09.07.2019

Anexa 4-Memoriu justificativ (pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de solicitanti publici-09.07.2019

 

 

Ghidul Solicitantului pentru masura 3-M3.1.a/3A – Scheme de calitate – 18.06.2019 – varianta finală

 

Anexe la Ghidul Solicitantului pentru măsura 3-M3.1.a/3A – Scheme de calitate – 18.06.2019 –  variante finale

Anexa_1_Cerere de finantare 3-M3.1.a/3A-18.06.2019

Anexa 2-Model-Plan de acțiuni 3-M3.1.a/3A -18.06.2019

Anexa 3-Acord de cooperare pentru constituire parteneriat 3-M3.1.a/3A-18.06.2019

Anexa 4- Fisa masurii 3-M3.1.a/3A -18.06.2019

Anexa 5- Lista prevazuta la art 38 din Tratatul UE 3-M3.1.a/3A-18.06.2019.doc

Anexa 6 – Declaratie privind cofinantarea 3-M3.1.a/3A – 18.06.2019

Anexa 7- Adresa inaintare si Declaratii 3-M3.1.a/3A- 18.06.2019

Anexa_8_Model_Contract_de_finantare 3-M3.1.a/3A – 18.06.2019

Anexa_9_Acte_normative_utile 3-M3.1.a/3A- 18.06.2019

Anexa 10 – Fisa conformitatii 3-M3.1.a/3A- 18.06.2019.doc

Anexa 11 – Fisa de evaluare a eligibilitatii 3-M3.1.a/3A – 18.06.2019.doc

Anexa 12- Fisa de evaluare-Criterii de selectie 3-M3.1.a/3A- 18.06.2019.doc

Anexa 13- Fisa de verificare pe teren 3-M3.1.a/3A- 18.06.2019

Anexa 14 – Lista-Unitatilor-Administrativ-Teritoriale-din-zona-montana-UZM 3-M3.1.a/3A- 18.06.2019

Anexa 15 – Declaratie privind prelucrarea datelor 3-M3.1.a/3A – 18.06.2019

NOTA_clarificare_fermier activ 3-M3.1.a/3A – 18.06.2019

 

 

Ghidul Solicitantului pentru masura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte – 10.06.2019 – varianta finală

Anexe  la Ghidul Solicitantului măsura 16-M16.4.a.1/3A-Lanturi scurte – 10.06.2019 –variante finale

Anexa 1.1 Cererea de finantare pentru proiecte de servicii-10.06.2019

Anexa 1.2 a – Buget indicativ-proiecte investitii si servicii-10.06.2019

Anexa 1.2-Cerere de finanțate investitii M 16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 2- Acord de coop. M16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 3-Adresa de inaintare M 16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 5_-_Model_plan_marketing M 16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 7-_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)M 16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 8- Criterii evaluare si selectie Masura16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 9_-_Lista_localitati_HNV-10.06.2019

Anexa 10- zone marginalizate- Jud.B-N-10.06.2019

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii M16.4.a.1-3A-10.06.2019

Anexa 12-Fisa_de_verificare teren-M16.4. 1.a-3A-10.06.2019

Anexa 13.1 -Fisa de verificare a eligibilitații M 16.4.a.1-3A-proiecte investitii si servicii-10.06.2019

Anexa 13.2 -Fisa de verificare a eligibilitatii-proiecte servicii-10.06.2019

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii de selectie masura 16-M6.4.a-3A-10.06.2019

 

 

Ghidul Solicitantului 7-M7.5.a/6B-Infrastructura turistica mica-10.06.2019-varianta finală 

Anexe la Ghidul Solicitantului măsura 7-M7.5.a/6B – Infrastructura turistica mică – 10.06.2019 variante finale 

1. Cerere de finantare 7 – M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 3 – Declaratie specimen de semnatura 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 4 Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 5 Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 8 Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.5. a6B-10.06.2019

ANEXA 9.1 – Lista localitati rurale cu zone marginalizate-10.06.2019

ANEXA 9.2 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat-10.06.2019

Anexa 10 Fisa_de_verificare criterii de selectie 7-M7.5. a6B-10.06.2019

Anexa 11 Fisa_de_verificare teren 7-M7.5. a6B-10.06.2019

 

 

ANUL 2018

ERATA-Masura 6-M6.2.b/6A – 13.12.2018

Ghidul solicitantului_ 6-M6.2.b/6A_Traditii_V03 – 13.12.2018

 

ERATA-Masura 6-M6.2.a/6A – 13.12.2018

Ghidul solicitantului 6-M6.2a/6A-Investitii in activitati neagricole V02-13.12.2019

 

Ghidul Solicitantului  Măsura 4-M4.2.a/3A-”Procesare Locală”v02 – 22.11.2018

Anexe la Ghidul Solicitantului Măsura 4-M4.2.a/3A – ”Procesare locală”

Anexa 1 a Cerere de finantare 4.1-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa 1 b Cerere de finantare 4.2-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa 2-Studiul_de_Fezabilitate 4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa 3- Adresa de înaintare   4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa 4 E1.2L Fisa de evaluare generala 4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa 5 – Fisa Criterii de selectie – 4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa 6 Fisa_de_verificare teren – 4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa_7_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE – 4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa_8_Angajament_pe_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII -4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

Anexa_9_-_Lista__UAT_din_zonele_montane – 4-M4.2.a/3A – 22.11.2018

 

 

Ghidul Solicitantului Măsura 7–M7.5.a/6B – ”Infrastructura turistica mica”- 22.11.2018

Anexe la Ghidul Solicitantului Măsura 7-M7.5.a/6B – ”Infrastructură turistică mică”

Anexa 1- Cerere de finantare 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 2-Adresa de înaintare 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 3- Declaratie specimen de semnatura 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 4 Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 5 Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 8 Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

ANEXA 9.1 – Lista localitati rurale cu zone marginalizate – 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

ANEXA 9.2 – Lista zonelor cu potential turistic ridicat-7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 10 Fisa_de_verificare criterii de selectie 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

Anexa 11 Fisa_de_verificare teren 7-M7.5.a/6B – 22.11.2018

 

 

Ghidul Solicitantului Măsura 16-M16.4.a 1/3A-”Lanturi scurte” v02 – 22.11.2018

Anexe la Ghidul Solicitantului Măsura 16-M16.4.a.1/3A – ”Lanturi scurte”

Anexa 1.1 Cererea de finantare pentru proiecte de servicii – 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 1.2 a – Buget indicativ-proiecte investitii si servicii – 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 1.2-Cerere de finanțate investitii 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 2- Acord de coop. 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 3-Adresa de inaintare 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 5_-_Model_plan_marketing 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 6-_Model Contract_de_finantare 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 7-_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)16-M16.4.a.1/3A -22.11.2018 

Anexa 8- Criterii evaluare si selectie 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 9_-_Lista_localitati_HNV – 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 10- zone marginalizate- Jud.B-N – 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 12-Fisa_de_verificare teren-16-M16.4.1.a-3A

Anexa 13.1 -Fisa de verificare a eligibilitații 16-M16.4.a.1/3A-proiecte investitii si servicii – 22.11.2018

Anexa 13.2 -Fisa de verificare a eligibilitatii-proiecte servicii-16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii de selectie 16-M16.4.a.1/3A – 22.11.2018

 

 

Ghidul solicitantului_Masura 6-M6.2.b/6A_Traditii_V03 – 22.11.2018

Anexe la Ghidul Solicitantului Măsura 6-M6.2.b/6A – ”Tradiții”

Anexa 1-Cerere Finantare 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 2-Planul de afaceri 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 3-Adresa de inaintare 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 4-Declaratie incadrare in categoria IMM 6-M6.2.b.6A – 22.11.2018

Anexa 5-Declaratie privind respectarea regulii minimis 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 6-Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 7-Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 8-Lista codurilor CAEN eligibile 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 9-Criterii evaluare si selectie 6- 6.2b/6A – 22.11.2018

Anexa 10-Declaratie privind sprijin masura 6.2 PNDR M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 12-Fisa de verificare in teren 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 13-Fisa de verificare a eligibilitații 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 14 Fisa de verificare criterii selectie 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 15 Instructiuni evitare conditii artificiale – 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

Anexa 16 Contract de Finantare contract cadru finantare – 6-M6.2.b/6A – 22.11.2018

 

 

Ghidul solicitantului Masura 6-M6.2a/6A-”Investitii in activitati neagricole” v2 – 22.11.2018

Anexe la Ghidul Solicitantului Masura 6-M6.2.a/6A -”Investiții în activități neagricole”

Anexa 1- Cererea de Finanțare 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 2- Planul de afaceri  – 6-M6.2.a.6A – 22.11.2018

Anexa 3-Adresa de inaintare – 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 4_Declaratie_incadrare_in_categoria IMM – 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 5_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa6_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate – 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 7 Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 – 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 8 -Lista_codurilor_CAEN_eligibile masura 6-M6.2.a.6A – 22.11.2018

Anexa 9- Criterii evaluare si selectie 6-M6.2a/6A – 22.11.2018

Anexa 10- Declaratie privind sprijin 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii administrative 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 12-Fisa_de_verificare teren 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 13-fisa de verificare a eligibilitații masur 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 14 Fisa de verificare criterii selectie 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa 15_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale – 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

Anexa_16_Contract_de_Finantare – 6-M6.2.a/6A – 22.11.2018

 

 

 

ERATA Masura 7-M7.2.a-6B – Servicii sociale integrate

Ghid-masura-7-M7.2.a.6B-Servicii-sociale-integrate

Anexa-1-Cerere-de-finantare-7-M7.2.-a6B

Anexa-8-Fisa_de_verificare_a-eligibilitatii-proiectului-7-M7.2.-a6B

 

 

Ghidul solicitantului masura 6-M6.2.a.6A_Traditii_v2

Anexe la Ghidul solicitantului masura 6-M6.2.a.6A ”Traditii” v2

Anexa 1-Cerere Finantare 6-M6.2.b.6A

Anexa 2-Planul de afaceri 6-M6.2.b.6A

Anexa 3-Adresa de inaintare 6-M6.2.b.6A

Anexa 4-Declaratie incadrare in categoria IMM 6-M6.2.b.6A

Anexa 5-Declaratie privind respectarea regulii minimis 6-M6.2.b.6A

Anexa 6-Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate 6-M6.2.b.6A

Anexa 7-Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere 6-M6.2.b.6A

Anexa 8-Lista codurilor CAEN eligibile 6-M6.2.b6A

Anexa 9-Criterii evaluare si selectie 6- 6.2b.6A

Anexa 10-Declaratie privind sprijin masura 6.2 PNDR M6.2.a.6A

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii 6-M6.2.b.6A

Anexa 12-Fisa de verificare in teren 6-M6.2.b.6A

Anexa 13-Fisa de verificare a eligibilitații 6-M6.2.b.6A

Anexa 14 Fisa de verificare criterii selectie 6-M6.2. b6A

Anexa 15 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 16 Contract de Finantare contract cadru finantare activitati neagricole 

 

Ghidul solicitantului masura Tarani lider 1–M1.1.a1A-v2

Anexe la Ghidul solicitantului masura 1-M1.1.a1A-v2

Anexa 1-Cererea de finantare 1-M1.1.a-1A

Anexa 2-Adresa de inaintare 1–M1.1.a1A

Anexa 3-Declaratie audit 1–M1.1.a1A

Anexa 4-Chestionar 1–M1.1.a1A

Anexa 5- Fisa de verificare a conformitatii 1–M1.1.a1A

Anexa 6-Fisa de verificare a eligibilitații 1–M1.1.a1A

Anexa 7-Fisa verificare criterii de selectie 1–M1.1.a1A

Anexa 8-Contract cadru 1-M1.1.a1A

 

Ghidul solicitantului masura_M1 2a 1A_Activitati demonstrative v2

Anexe la Ghidul solicitantului masura M1 2a 1A Activitati demonstrative v2

Anexa 1-Cererea de finantare M1.2.a 1A

Anexa 2-Adresa de inaintare_M1 2a 1A

Anexa 3-Declaratie audit_M1 2a 1A

Anexa 4-Fisa de verificare a conformitatii M1 2a 1A

Anexa 5-Fisa verificare eligibilitate M1.2a 1A

Anexa 6-Fisa verificare criterii de selectie M1 2a 1A

 

Ghid masura 7-M7.2.a.6B -PRELUNGIRE- Servicii sociale integrate

Anexe la Ghidul solicitantului – PRELUNGIRE masura 7-M7.2.a6B

Anexa 1 Cerere-de-finantare-7-M7.2.-a6B

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.2. a6B

Anexa 3 – Declaratie specimen de semnatura 7-M7.2. a6B

Anexa 4 Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.2. a6B 1

Anexa 5 Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.2. a6B 1

Anexa 6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.2. a6B 1

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.2. a6B

Anexa 8. Fisa_de_verificare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.2. a6B

Anexa 9 Fisa_de_verificare teren 7-M7.2. a6B 1

Anexa 10 Fisa_de_verificare criterii selectie 7-M7.2. a6.

Anexa 11 – Declaratie privind asigurarea sustenabilitatii 7-M7.2. a6B

Anexa-12-7M7-2-a6B_Servicii-sociale-Tabele-criterii-de-selectie

 

Ghidul solicitantului-Masura-6-M6.2a.6A PRELUNGIRE – Investitii în activitati neagricole

Anexe la Ghidul solicitantului PRELUNGIRE masura 6-M6.2a.6 A

Anexa-1-Cererea-de-Finanțare-masura-6-M6.2.a.6A

Anexa 2- Planul de afaceri masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 3-Adresa de inaintare masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 4_Declaratie_incadrare_in_categoria IMM masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 5_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)Masura 6- M6.2.a.6A

Anexa 6_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 7- Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 8 -Lista_codurilor_CAEN_eligibile masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 9- Criterii evaluare si selectie Masura 6- 6.2a.6A

Anexa 10- Declaratie privind sprijin Masura 6-m6.2.a.6A

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm.

Anexa-12-Fisa_de_verificare-teren-masura 6-M6.2.-a.6A

Anexa 13-Fisa de verificare a eligibilitații masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii selectie masura 6-M6.2. a6A

Anexa 15_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale (1)

Anexa_16_Contract_de_Finantare

CLARIFICARI PRIVIND MASURA 6-M6.2a.6A

Clarificari Masura 6-M6.2.a.6A

Clarificari-implementare-sM-19.2-update-28.02.2018

DECLARATII

Declaratie participare la curs M1.1

Declaratie participare la curs M1.2

 

Ghidul Solicitantului Masura 7-M7.3.a6C-Infrastructură broadband v2

Anexe la Ghidul solicitantului M7.3.a6C

Anexa 1- cererea de finanțare masura7- M 7.3.a-6C

Anexa 2- Adresa de inaintare 7-M7.3.a-6C

Anexa 3 -Declaratie_privind_IMM (3)

Anexa 4 -Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 5- Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 6-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa 7_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 8- criterii evaluare si selectie 7-M7.3a.6C

Anexa 9 -_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10 – zone marginalizate 7-M7.3.a-6C

Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.3. a6C

Anexa 12 _ Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului 7-M7.3. a6C

Anexa 13 Fisa_de_verificare c selectie 7-M7.3. a6C

Anexa 14 Fisa_de_verificare teren 7-M7.3. a6C

Anexa 15-Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.3.a-6C

Anexa 16 -Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 17 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.3. a6C1

 

Ghidul solicitantului Masura – M4.2.a-3A-Procesare locala

Anexe la Ghidul solicitantului M4.2.a-3A

Anexa 1 a Cerere de finantare 4.1M4.2.a-3A

Anexa 1 b Cerere de finantare 4.2M4.2.a-3A

Anexa 2-Studiul_de_Fezabilitate 4.2M4.2.a-3A

Anexa 3- Adresa de înaintare M4.2.a-3A

Anexa 4 E1.2L Fisa de evaluare generala Masura – M4.2.a-3A

Anexa 5 – Fisa Criterii de selectie – Procesare locală 4.2M4.2.a-3A

Anexa 6 Fisa_de_verificare teren M4.2.a-3A

Anexa_7_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE.4.2M4.2.a-3A

Anexa_8_Angajament_pe_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII4.2M4.2.a-3A

Anexa_9_-_Lista__UAT_din_zonele_montane-3A

Anexa 10 -_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_ (1) 4.2M4.2.a-3A

 

Ghid masura 7–M7.5.a6B   Infrastructură turistică mică 

Anexe la Ghidul solicitantului 7-M7.5.a6B

Cerere de finantare 7 – M7.5. a6B

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.5. a6B

Anexa 3 – Declaratie specimen de semnatura 7-M7.5. a6B

Anexa 4 Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.5. a6B

Anexa 5 Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.5. a6B

Anexa 6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.5. a6B

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.5. a6B

Anexa 8 Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.5. a6B

ANEXA 9.1 – Lista localitati rurale cu zone marginalizate

ANEXA 9.2-Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10 Fisa_de_verificare criterii de selectie 7-M7.5. a6B

Anexa 11 Fisa_de_verificare teren 7-M7.5. a6B

 

 

Ghid masura 7-M7.2.a.6B Servicii sociale integrate

Anexe la Ghidul solicitantului 7-M7.2.a6B

Cerere de finantare 7 – M7.2. a6B

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.2. a6B

Anexa 3 – Declaratie specimen de semnatura 7-M7.2. a6B

Anexa 4 Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.2. a6B 1

Anexa 5 Recomandari_analiza_cost-beneficiu 7-M7.2. a6B 1

Anexa 6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.2. a6B 1

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.2. a6B

Anexa 8. Fisa_de_verificare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.2. a6B

Anexa 9 Fisa_de_verificare teren 7-M7.2. a6B 1

Anexa 10 Fisa_de_verificare criterii selectie 7-M7.2. a6.

Anexa 11 – Declaratie privind asigurarea sustenabilitatii 7-M7.2. a6B

Anexa-12-7M7-2-a6B_Servicii-sociale-Tabele-criterii-de-selectie

 

Ghidul  solicitantului masura 16- M16.4.a 1.3A Lanturi scurte

Anexe la Ghidul solicitantului 16-M16.4.a 1.3A

Anexa 1.1-cerere de finanțate inv M 16.4.a.1-3A

Anexa 1.2-Cerere de finantare proiecte mixte-M 16.4.a.1-3A

Anexa 2- Acord de coop. M16.4.a.1-3A

Anexa 3-Adresa de inaintare M 16.4.a.1-3A

Anexa 4 -_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_ (1)

Anexa 5_-_Model_plan_marketing M 16.4.a.1-3A

Anexa 6-_ModelContract_de_finantare M 16.4.a.1-3A

Anexa 7-_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)M 16.4.a.1-3A

Anexa 8- Criterii evaluare si selectie Masura16.4.a.1-3A

Anexa 9_-_Lista_localitati_HNV

Anexa 10- zone marginalizate- Jud.B-N

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii M16.4.a.1-3A

Anexa 12-Fisa_de_verificare teren-M16.4. 1.a-3A

Anexa 13-fisa de verificare a eligibilitații M 16.4.a.1-3A

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii de selectie masura 6-M6.2. a6A

 

Ghidul solicitantului masura 6-M6.2a.6A – Investitii in activitati neagricole 

Anexe la Ghidul solicitantului 6-M6.2a.6 A

Anexa 1- Cererea de Finanțare masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 2- Planul de afaceri masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 3-Adresa de inaintare masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 4_Declaratie_incadrare_in_categoria IMM masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 5_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)Masura 6- M6.2.a.6A

Anexa 6_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 7- Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 8 -Lista_codurilor_CAEN_eligibile masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 9- Criterii evaluare si selectie Masura 6- 6.2a.6A

anexa 10- Declaratie privind sprijin Masura 6-m6.2.a.6A

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm.

Anexa 12-Fisa_de_verificare teren masura7-M7.2. a.6A

Anexa 13-fisa de verificare a eligibilitații masura 6-M6.2.a.6A

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii selectie masura 6-M6.2. a6A

Anexa 15_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale (1)

Anexa_16_Contract_de_Finantare

 

Ghidul solicitantului_ 6-M6.2.a.6A_Traditii_RM_v1

Anexe la Ghidul solicitantului 6-M6.2a.6A Traditii

Anexa 1 -Cerere Finantare masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 2- Planul de afaceri masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 3_Adresa de inaintare masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 4_Declaratie_incadrare_in_categoria IMM masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 5_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis_masura 6- M6.2.b.6A

Anexa 6_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 7- Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02

Anexa 8 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_masura 6-M6.2.b6A

Anexa 9- Criterii evaluare si selectie masura 6- 6.2b.6A

Anexa 10- Declaratie privind sprijin masura 6.2 PNDR_M6.2.a.6A

Anexa 11-Fisa de verificare a conformitatii adm_masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 12-Fisa de verificare in teren masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 13-Fisa de verificare a eligibilitații masura 6-M6.2.b.6A

Anexa 14 Fisa_de_ verificare criterii selectie masura 6-M6.2. b6A

Anexa_15_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa_16_Contract_de_Finantare_contract cadru finantare activitati neagricole

 

Ghidul solicitantului_Masura 7-M7.3.a.6C_Infrastructură broadband – Prelungire apel de selectie – 15 IAN 2018

Anexe la Ghidul solicitantului 7-M7.3.a.6C

Anexa 1 – Cerere de finantare Masura 7-7.3.a-6C – Infrastructura BB

Buget indicativ 907 model

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.3

Anexa 3 -Declaratie_privind_IMM (3)

Anexa 4 -Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 5- Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 6-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa 7_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 8 – Criterii evaluare si selectie 7-M7.3a.6C

Anexa 9 -_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10 – Zone marginalizate – Jud.B-N

Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.3. a6C

Anexa 12-Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.3. a6C

Anexa 13 Fisa_de_verificare c selectie 7-M7.2. a6C

Anexa 14 Fisa_de_verificare teren 7-M7.3. a6C

Anexa 15-Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.3. a6C

Anexa 16 -Recomandari analiza cost beneficiu 7-M7.3.a6C

Anexa 17 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.3. a6C

 

Ghidul solicitantului_Masura 7-M7.3.a.6C_Infrastructură broadband – Prelungire apel de selectie – 15 Dec. 2017

Anexa 1 – Cerere de finantare Masura 7-7.3.a-6C – Infrastructura BB

Buget indicativ 907 model

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.3

Anexa 3 -Declaratie_privind_IMM (3)

Anexa 4 -Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

Anexa 5- Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis

Anexa 6-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa 7_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces

Anexa 8 – Criterii evaluare si selectie 7-M7.3a.6C

Anexa 9 -_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat

Anexa 10 – Zone marginalizate – Jud.B-N

Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.3. a6C

Anexa 12-Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.3. a6C

Anexa 13 Fisa_de_verificare c selectie 7-M7.2. a6C

Anexa 14 Fisa_de_verificare teren 7-M7.3. a6C

Anexa 15-Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.3. a6C

Anexa 16 -Recomandari analiza cost beneficiu 7-M7.3.a6C

Anexa 17 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.3. a6C

 

Ghidul solicitantului_Masura 7-M7.3.a.6C_Infrastructură broadband

Anexa 1 Cerere-Finantare 7-M7.3.a.6C -editabil

Buget indicativ Anexa la Cererea de finantare_7-M7.3.a.6C-editabil

Anexa 2 – Adresa de înaintare 7-M7.3.a.6C editabil 

Anexa 3 -Declaratie_privind_IMM 7-M7.3.a.6C editabil

Anexa 4 – Declaratie_privind_intreprinderile_in_ dificultate 7-M7.3.a.6C editabil 

Anexa 5 Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_a_ajutoarelor_de_stat_si_de_minimis 7-M7.3.a.6C editabil 

Anexa 6-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_privind cofinantarea 7-M7.3.a.6C editabil 

Anexa 7_-_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dezvolte_propria_retea_de_acces 7-M7.3.a.6C editabil

Anexa 8 – Criterii evaluare si selectie 7-M7.3.a.6C

Anexa 9 -_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat 7-M7.3.a.6C

Anexa 10 – Zone marginalizate – Jud.B-N 7-M7.3.a.6C

Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.3.a.6C

Anexa 12-Fisa_de_evaluare_a eligibilitatii proiectului 7-M7.3.a.6C

Anexa 13 Fisa_de_verificare c selectie 7-M7.3.a.6C

Anexa 14 Fisa_de_verificare teren 7-M7.3.a.6C

Anexa 15-Studiul_de_Fezabilitate 7-M7.3.a.6C

Anexa 16 -Recomandari analiza cost beneficiu 7-M7.3.a.6C

Anexa 17 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect 7-M7.3.a.6C

 

 

Cerere de finantare 7 – M7.2. a6B – ERATA

Nota interna privind aprobarea ERATEI pentru Masura 7-M7.2.a-6B

Ghidul solicitantului Masura 7-M7.2.a.6B-08 2_prelungire apel de selectie

Ghidul solicitantului Măsura 7-M7.2.a.6B_Servicii sociale integrate

Anexe la Ghidul solicitantului 7-M7.2.a.6B

Anexa 1 Cerere-Finantare 7-M7.2. a6B-editabil

Buget indicativ Anexa la Cererea de finantare 7-M7.2. a6B – editabil

Anexa 2- Adresa de înaintare 7-M7.2. a6B_editabil

Anexa 3 – Declaratie specimen de semnatura 7-M7.2. a6B_editabil

Anexa 4 Studiul de Fezabilitate 7-M7.2. a6B_editabil

Anexa 5 Recomandarianaliza cost-beneficiu 7-M7.2. a6B_editabil

Anexa 6 Model Hotarare consiliu local privind implementare_proiect 7-M7.2. a6B_editabil

Anexa 7 Fisa de verificare a conformitatii adm. 7-M7.2. a6B

Anexa 8 Fisa de evaluare a eligibilitatii proiectului 7-M7.2. a6B

Anexa 9 Fisa de verificare teren 7-M7.2. a6B 1

Anexa 10 Fisa de verificare criterii selectie 7-M7.2. a6B

Anexa 11 – Declaratie privind asigurarea sustenabilitatii 7-M7.2. a6B_editabil

Anexa 12 7M7 2 a6B_Servicii sociale- Tabele criterii de selectie

 

Ghidul Solicitantului 1–M1.1.a1A_Tarani lideri

Anexe la Ghidul solicitantului 1-M1.1.a1A_ Țărani Lideri:

Anexa I-Cererea de finantare 1–M1.1.a1A_Tarani Lideri-editabil

Anexa 8- Nevoi de instruire 1–M1.1.a1A_Tarani Lideri

Anexa 11-Fisa de verificare a eligibilitati1–M1.1.a1A_Tarani Lideri

Anexa 12 – Fisa verificare criterii de selectie -Tarani Lideri

Anexa 5- Adresa de inaintare1–M1.1.a1A_Tarani Lideri-editabil

Anexa 7 -Declaratie audit1–M1.1.a1A_Tarani Lideri– editabil

Anexa10- Fisa de verificare a conformitatii adm1–M1.1.a1A_Tarani Lideri

 

Ghidul solicitantului 2_M1 2a 1A_Activitati demonstrative

Anexe la Ghidul solicitantului M1-2a-1A- Activități demonstrative:

Anexa I-Cererea de finantare_M1 2a 1A_Activitati demonstrative -editabil

Anexa 5- Adresa de inaintare_M1 2a 1A_Activitati demostrative -editabil

Anexa 7 -Declaratie audit_M1 2a 1A_Activitati demonstrative -editabil

Anexa 8_Nevoi de instruire aplicativa_ M1 2a 1A

Anexa 11-Fisa de verificare a eligibilitatii_M1 2a 1A

Anexa-12-Fisa-verificare-criterii-de-selectie_M1-2a-1A_-Activitati-demonstrative

Anexa10- Fisa de verificare a conformitatii administrative_M1 2a 1A_Activitati demonstrative

Nota interna aprobare erat de indreptare erori materiale