Anunțuri recente

<< >>

Apelul de selectie pentru masura 16-M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”-fonduri EURI se prelungește

Anunt de presa – Prelungire apel de selectie 16-M16.4.a.1/3A Lanturi scurte-fonduri EURI

COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului “ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2023-2027 A ASOCIAȚIEI PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR” Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER Sub-măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020                                                    Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală „Europa investește în zonele rurale!” Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor” Decizia de finanțare: D19100000012360600183 Beneficiar: Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor          

SONDAJ – SDL 2023-2027 – Asociația Parteneriat Ținutul Haiducilor a realizat un sondaj de opinie online privind intervențiile viitoare

Ca urmare a întâlnirii partenerilor pentru Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027 a Asociației Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor, s-a decis consultarea populației din teritoriul GAL, pentru a putea reuși o mai bună prioritizare a intervențiilor: Dezvoltarea formelor asociative, Promovarea și conservarea patrimoniului, Inovarea prin conceptul Smart Village, Dezvoltarea infrastructurii locale, Înființarea de START-UP-uri non-agricole, Consolidarea infrastructurii turistice,

INVITAȚIE – Întâlnirea cu partenerii pentru finalizarea și validarea “Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027”

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor are deosebita bucurie de a anunța organizarea întâlnirii cu partenerii, joi, 21 decembrie 2023, de la ora 14:00, privind finalizarea și validarea “Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027”. Strategia va reflecta nevoile și aspirațiile tuturor oamenilor din toate localitățile componente GAL Ținutul Haiducilor: Beclean, Braniștea, Budești, Căianu Mic, Chiochiș, Chiuza, Ciceu-Giurgești,

Apelul de selectie pentru masura 16-M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” se prelungește

Anunt de presa -16-M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”

Documentele consultative pentru accesarea masurii M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” sunt postate la sectiunea Ghiduri

La Secțiunea Ghiduri se află postate documentele consultative de accesare a măsurii M16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”.

Anunt inchidere apel de selectie Masura 6-M6.2.a/6A

Anunt inchidere apel de selectie 6.2.a/6A

Anunt de inchidere apel de selectie Masura 6.2.b/6A

Anunt-inchidere apel de selectie M6.2.b/6A

S-a deschis apelul de selectie pentru masura 6-M6.2.a/6A si pentru masura 6-M6.2.b/6A

Anunt de presa – Lansare apel de selectie masurile 6-M6.2.a/6A si 6-M6.2.b/6A

Documentele consultative pentru accesarea masurilor 6-M6.2.a/6A si 6-M6.2.b/6A au fost postate la secțiunea Ghiduri

La Secțiunea Ghiduri se află postate documentele consultative de accesare a măsurilor  6-M6.2.a/6A-”Investitii in activități neagricole”  și 6-M6.2.b/6A-”Tradiții”

S-a deschis sesiunea de depuneri proiecte pe masura 7.5.a/6B ”Infrastructură turistică mică ”-Amenajarea de trasee turistice si dezvoltare locala in Tinutul Haiducilor

Anunt de presa – Masura 7.5.a/6B – ”Infrastructura turistica mica si dezvoltare locala in Tinutul Haiducilor”

S-a deschis apelul de selectie pentru Masura 3.1.a/3A-Scheme de calitate

Anunt de presa-lansare ”Scheme de calitate”- 30.06.2022

S-a deschis sesiunea de depuneri proiecte pe măsura 16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte”

Anunt de presa – Lansare Apel de selectie – Masura 16.4.a.1/3A ”Lanturi scurte” – 22.06.2022

Pe Masura M3.1.a/3A-Scheme de calitate sunt postate Ghidul Solicitantului și Anexele pentru consultare incepand de astazi

Ghidul Solicitantului și Anexele pentru accesarea Măsurii 3-M3.1.a/3A-”Scheme de calitate”- Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate-VARIANTA CONSULTATIVA-21.06.2022  sunt postate la Secțiunea Ghiduri.

Sesiunea de depuneri proiecte pe măsura 16-M16.4.a.1/3A-”Lanturi scurte” se deschide în 22.06.2022

La Secțiunea Ghiduri se află postate documentele consultative de accesare a măsurii 16-M16.4.a.1/3A-”Lanturi scurte”. Apelul de selecție va fi deschis în perioada 22.06.2022-22.07.2022